VJ

Muzyka wykonywana na żywo budzi nieporównywalnie większe emocje aniżeli ta odtwarzana z nagrań. Analogicznie musi być więc z ruchomym obrazem. Tworzenie treści wizualnych w czasie rzeczywistym intensyfikuje przeżycia odbiorcy. Istotnym aspektem przedsięwzięć związanych z tym rodzajem aktywności twórczej jest dla mnie generatywność (oparta na procedurach algorytmicznych). Ta pewnego rodzaju kooperacja z maszyną, wyraża się w splocie cyfrowej logiki i ludzkiej kreatywności. Nowe media, nowe technologie (stare też) i nowe sposoby tworzenia funkcjonują ze sobą w celu tworzenia niepowtarzalnych tj. innych w każdym momencie trwania obrazów, które pod wpływem muzyki, poddają się różnego rodzaju transformacjom. Działalność VJ sprowadza się do konstruowania autorskich systemów, które umożliwiają właściwą reakcję. Taka elastyczność możliwa jest tylko wtedy, gdy część procesów jest zautomatyzowana. W swoich wizualizacjach wykorzystuję zjawisko cyfrowych i analogowych sprzężeń zwrotnych – oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu na sygnały referencyjne (wejściowe).

W wizualizacjach łączę ze sobą estetykę obrazu kojarzoną z wyświetlaczem kineskopowym z tym co „dzisiejsze” i cyfrowe. Częstym motywem pojawiającym się w mych materiałach VJ jest graffiti oraz to, co osobiście pojmuję jako „sztuka ulicy”.

Fragmenty moich VJ setów znajdują się również na instagramie.

Przejdź do: Multimedia | Projektowanie