Transforma

Transforma to instalacja interaktywna będąca meta-formą cyklu koncertów audiowizualnych Gdzieniegdzie, które odbywały się w dniach 29-31 marca 2019 w Galerii ASP Katowice Rondo Sztuki.

W ramach: pracy doktorskiej – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek: Projektowanie Graficzne.
Promotor pracy: prof. Marian Oslislo

Koncert Gdzieniegdzie został zarejestrowany dźwiękowo z podziałem na osiem niezależnych kanałów. Materiał ten jest częścią składową interaktywnej instalacji Transforma. Całość próbek dźwiękowych została podzielona na osiem warstw i stworzona we współpracy z kompozytorem utworu muzycznego do Gdzieniegdzie. Ścieżki są wydzielone (w przeważającym stopniu) na podstawie występujących w utworze instrumentów (flet, klarnet, saksofon, klawiatura MIDI, gitara elektryczna, skrzypce, elektronika). W każdej z nich dominuje dźwięk innego instrumentu. Jedna z warstw pełni rolę audialnego tła i wybrzmiewa jeszcze przed pojawieniem się odbiorców w przestrzeni instalacji. Pozostałe ścieżki utworu muzycznego są pojedynczo przypisane siedmiu artefaktom – zbiorom paneli LED rozlokowanym w przestrzeni Sali Otwartej ASP Katowice.
Obie warstwy – audio i wideo są zsynchronizowane z całością utworu. Oznacza to, że bez względu na to kiedy dany zbiór ekranów zostanie aktywowany, zawsze odtwarza ścieżkę w momencie odpowiednim do czasu trwania całości utworu. Im więcej interaktorów znajdzie się w aktywnych obszarach artefaktów, tym więcej (maksymalnie osiem) wybrzmi odtwarzanych ścieżek składających się na jeden utwór. Przemieszczając się wewnątrz pól aktywnych instalacji, odbiorcy dokonują więc transformacji pierwotnie powstałego utworu – zarówno w warstwie dźwiękowej jak i wizualnej.
Każdy zbiór paneli LED przedstawia inne, zsynchronizowane do konkretnej ścieżki dźwiękowej animowane obrazy. Materiał wideo bazuje w pewnym stopniu na składowych prezentowanych treści podczas koncertów Gdzieniegdzie. Uznałem iż, zaplanowany sposób rozlokowania artefaktów wymusza fizyczną eksplorację przestrzeni – przechadzkę, która stanowi wspólny mianownik z procesem zwiedzania rzeczywistego miasta. Postanowiłem więc poszerzyć spektrum prezentowanych obrazów o własne materiały wideo, które w nieoczywisty sposób opisują Katowice. Wyselekcjonowałem siedem (zgodnie z liczbą zbiorów – tudzież artefaktów) miejsc dla mnie szczególnych – takich, które wywarły na mnie największy wpływ. Obrazy zestawiam w sposób zupełnie subiektywny i niedosłowny, ukazując pewne charakterystyczne fragmenty oraz motywy, rozpoznawalne dla dobrze zorientowanych mieszkańców miasta. Pojawia się element gry-zagadki, polegający na rozpoznaniu wszystkich przedstawianych obszarów miasta.

Projekt Transforma wyrasta z „twórczości” związanej z konsumpcjonizmem, aby wzbudzić refleksję, uruchomić kreatywność czy wreszcie związać się z miejscem i historią. Istotą projektu jest „przedłużenie życia” koncertu, czyli zdarzenia o charakterze krótkotrwałym i ulotnym. Instalacja tworzy sposobność obcowania z dziełem powstałym podczas Festiwalu Prawykonań po raz kolejny. Nie jest to wyłącznie ponowne jego odtworzenie, lecz całkowicie nowa forma kompozycji, na którą wpływać będzie również współobecność odbiorców.

Projekt został dofinansowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w ramach Funduszu Popierania Twórczości oraz Stoart.