Microconcerto V

Microconcerto V – koncert/instalacja zrealizowany wspólnie
z kompozytorem Jarosławem Mamczarskim oraz fagocistą Krzysztofem Fiedukiewiczem.

W ramach Śląskiej Trybuny Kompozytorów 13 listopada 2017 w Sali Otwartej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Instalację tworzyły zwieszone, półprzezroczyste tkaniny stanowiące powierzchnię projekcyjną animacji. Warstwa wizualna była reaktywna na dźwięki instrumentu. Część wyświetlanych obrazów tworzyły również warstwy improwizowane w czasie rzeczywistym. Istotnym elementem wydarzenia było performatywne zachowanie instrumentalisty. Fagocista poruszał się wewnątrz instalacji, intencjonalnie trącając zwieszone ekrany podczas gry na instrumencie. Wpływał tym samym na warstwę wizualną wprawiając tkaniny w ruch oraz tworząc na nich zwielokrotnione cienie. Końcowym etapem jego „podróży”, a zarazem utworu było wyjście po za instalację i zbliżenie się do publiczności. Kreowanie niekonwencjonalnych przestrzeni scenicznych jest dla mnie obszarem, który warto kontynuować choćby ze względu na ich przyciągający i intrygujący charakter. Jestem zdania iż w sytuacji koncertowej, która nie przewiduje zniesienia nieprzekraczalnej granicy dla odbiorców w postaci typowej sceny, instalacja staje się czymś bliższym pojęcia scenografii. Bariera pomiędzy widzem a instalacją zaburza właściwy, przestrzenny odbiór będący zarazem jej podstawową właściwością.