Luminofor

Mapping na świetlówkach liniowych. Celem projektu było stworzenie iluzji – wrażenia, jakoby źródłem światła istotnie są zamontowane żarówki.

W ramach: pracy licencjackiej zrealizowanej w Pracowni Działań Multimedialnych. Moim promotorem był prof. Marian Oslislo, a recenzentem dr Anna Sielska.

Luminofor to związek chemiczny wykazujący luminescencję, czyli tzw. zimne świecenie. Luminoforem wypełnione są wszystkie lampy jarzeniowe. W przypadku mojej pracy jego rolę przejmuje projektor. To on jest źródłem luminescencji. Nie posiada on co prawda tak potężnej mocy świetlnej, ale jak się okazało ma niemniejszy potencjał. Celem projektu było stworzenie iluzji. W początkowej fazie spektaklu projektor wyświetlał animowane obrazy tak by odpowiadały typowemu zachowaniu świetlówek. Było to więc głównie migotanie, które po pewnym czasie zsynchronizowało się do utworu muzycznego autorstwa Michała Paducha. Widzowie odnosili wrażenie, że źródłem światła są zamontowane żarówki. Po kilku minutach animacja zaczynała się jednak rozwijać wychodząc po za ramy świetlówek, wywołując pewnego rodzaju konsternację u odbiorców. Animowane obrazy wykraczały bowiem daleko po za efekt, który mógłby być osiągnięty za pomocą świetlówek. Praca dyplomowa została nagrodzona medalem ASP Katowice. W 2012 roku została również wystawiona w ramach festiwalu art+bits organizowanego przez Miasto Ogrodów oraz Medialab Katowice w Galerii ASP Katowice Rondo Sztuki.